انواع تعریف مقاله : « Article »

 

article
مقاله نوشته ایست که اطلاعات دانشنامه‌ای و یا سالنامه‌ای را در برگیرد و به عبارتی یک نوشته آکادمیک است که نتایج یک پژوهش علمی را برای متخصصین یک حوزه نظری خاص ارائه می دهد.
مقاله در لغت به معنای گفتار ، مبحث ، سخن ، قول و فصلی از کتاب یا رساله ای است .
مقاله در فرهنگ معین نوشته ایست که درباره موضوعی می نویسند.
مقاله در بیان کوتاه نوشته اى است که درباره موضوعى خاص با حجمى متوسّط نوشته مى شود.
مقاله معمولا در روزنامه و گاهنامه و در کتاب جاى مى گیرد.
به مجموعه گفتارهاى صوفیان در مجالس خود نیز مقاله گفته می شده مانند مقالات شمس تبریزى.
مخاطب اصلی مقالات علمی ، متخصصین رشته تخصصی هستند که در زمینه کاری موضوع تحقیق کار مینمایند.
تعریف مقاله در دانشنامه بریتانیا :
مقاله انشایى است که حجمى متوسّط دارد و در مورد موضوعى معیّن بحث مى کند. نویسنده باید حدود موضوع را رعایت کند و به روشنى آن را توضیح دهد.

معمولا مقاله به نوشته ای گفته می شود که یکی از اهداف نویسنده آن بررسی یکی از مسائل علمی، ادبی، اجتماعی، اخلاقی و جز آنها باشد و قصد دارد با پژوهش دقیق موضوع را اثبات یا رد کند.

 

در ایران مقاله نویسی از قرن سیزدهم میلادی به بعد رایج شد. در حقیقت روزنامه و مقاله مشابهند .
درکشورهای اروپایی مقاله نویسی از اوایل قرن هفدهم که نخستین نشریه های دوره ای کشورهای اروپایی انتشار یافت آغاز گردید . ادموندبورک فیلسوف و سیاستمدار بریتانیا به روزنامه نگاران اینگونه می گفت :  آقایان شما رکن چهارم دمکراسی هستید.

 

The article on Helmo.ir

بخش مقاله سایت هلمو

استفاده از مطالب سايت هلمو با ذکر منبع بلا مانع است.